Wizyta w Krzywym Lesie || Visit in the Crooked Forest || Visita en el Bosque Torcido

10 października.. czy ta data coś Wam mówi? Dziś Światowy Dzień Drzewa! 😉

10th of October… Does the date ring a bell? Today we celebrate the World Day of Trees! 😉

10 de octubre… ¿Os suena esta fecha? ¡Hoy celebramos el Día Mundial del Árbol! 😉

Istnieje wiele wyjątkowych miejsc w Polsce, których nie znajdziemy w książkach lub przewodnikach, nie usłyszymy o nich w radiu lub w telewizji. Jestem przekonana, że po zapoznaniu się z tymi wyjątkowym miejscem w Polsce pozostanie tylko pytanie kiedy je odwiedzić!

There are many exceptional places in Poland that you won’t find in any books or guides, you won’t hear about them on the radio or see them on TV. I am sure that after you will get familiar with this exceptional place in Poland the only question left will be when you are going to visit it!

Hay muchos lugares excepcionales en Polonia que no se encuentran en ningún libro o guía, de los que no se oye en la radio y que no se ven en la televisión. Estoy segura de que, después de familiarizarte con este lugar excepcional en Polonia, la única pregunta que nos queda es: ¿cuándo vas a visitarlos?

img_7835

Tablica opisująca historię pomnika przyrody – Krzywego Lasu // Board describing the history of the monument of nature – Crooked Forest // La placa que describe la historia del monumento de la naturaleza – Bosque torcido

Krzywy Las to wyjątkowa przyrodnicza ciekawostka, i z pewnością najdziwniejszy las w całej Polsce. Mieści się w okolicach Nowego Czarnowa, małej miejscowości w okolicach Gryfina w zachodniej Polsce. Jest to skupisko około stu zdeformowanych sosen rosnących na obszarze około 0,30 ha. Posadzono je najprawdopodobniej w 1934 roku.

Crooked Forest is a unique natural curiosity, and certainly the strangest forest in Poland! It is located in the Nowe Czarnowo, a small village in the vicinity of Gryfino in western Poland. It is a cluster of about a hundred deformed pine trees growing on an area of about 0.30 ha. They were probably planted in 1934.

El Bosque Torcido es una curiosidad natural única y, sin duda, ¡el bosque más extraño en Polonia! Se encuentra en Nowe Czarnowo, un pequeño pueblo en las cercanías de Gryfino al oeste de Polonia. Se trata de un grupo de un centenar de pinos deformados que crecen en un área de alrededor de 0,30 ha.  Se plantaron probablemente en 1934.

img_7841

Krzywy Las znajduje się na szlaku turystycznym ze Szczecina do Mieszkowic. Aby do niego dotrzeć należy z Gryfina obrać kierunek na Chojnę, następnie na Elektrownię Dolną Odrę. Gdy znajdziemy się przy tablicy osiedla Nowe Czarnowo, tuż za nim trzeba wejść w las pod nibybramą utworzoną przez rurociąg. 100 metrów prosto, 100 metrów w lewo za czerwonymi znakami turystycznymi i… jest Krzywy Las!

Crooked Forest is located on the tourist route from Szczecin to Mieszkowice. To reach it you must take the direction from Gryfino to the power station named Elektrownia Dolna Odra. When you will find yourself at the blackboard Nowe Czarnowo, behind it you have to go into the forest at the gate as if created by the pipeline. 100 meters straight, 100 meters left following the red tourist signs, and … there is the Crooked Forest!

El Bosque Torcido se encuentra en la ruta turística de Szczecin a Mieszkowice. Para llegar allí, hay que tomar la dirección de Gryfino hacia la central eléctrica llamada Elektrownia Dolna Odra. Cuando encuentres la señal con la inscripción „Nowe Czarnowo”, detrás de ella hay que pasar por debajo de unas tuberías que crean una puerta. Después de 100 metros en línea recta y 100 metros a la izquierda siguiendo los hitos de color rojo,  y… ¡allí está el Bosque Torcido!

img_7840

Dziwny zbiór krzywych drzewek // The bizarre collection of curved trees // La extraña colección de árboles

Trudno jest dziś jednoznacznie wskazać cel, w jakim drzewa poddane zostały deformacji. Leśnicy badający Krzywy Las stwierdzili, iż sadzonki były celowo uszkadzane mechanicznie.

It is difficult today clearly indicate the purpose for which the trees were subjected to deformation. Foresters investigating Crooked Forest found that the seedlings were deliberately damaged mechanically.

Hoy en día, es difícil indicar claramente el objetivo por el cual los árboles fueron sometidos a tal deformación. Los forestales que investigan el Bosque Torcido descubrieron que las plántulas fueron dañadas a propósito mecánicamente.

Wśród wymienianych hipotez jest taka, która tłumaczy skrzywienia uszkodzeniem młodych drzewek przez czołgi stacjonujące tu wiosną 1945 roku. Inna zaś zakłada, że próbowano zdeformować pnie drzew, by wykorzystać je kiedyś do budowy kadź, beczek, mebli lub innych przedmiotów użytecznych człowiekowi.

One ofthe hypotheses holds that the curvature) of damage to young trees by tanks stationed here the spring of the year 1945. Another one assumes that attempts to deform the trunks of trees to use them someday to build vats, barrels, furniture or other objects useful to man.

Entre las hipótesis, se menciona una que explica las curvaturas de daños a los árboles jóvenes por tanques estacionados aquí en la primavera de 1945. Otra hipotesis indica que se trataría de un intentos de deformar los troncos de los árboles para usarlos algún día en la construcción de cubas, barriles, muebles u otros objetos útiles para el hombre.

img_7860

Drzewne krzesełko w środku lasu // Wood chair in the middle of the forest // La silla de madera en el medio del bosque

Drzewa zakrzywiają się pod katem prostym, tworząc kształt litery „C”. Można na nich usiąść i rozkoszować się pięknem okolicznej natury!

The trees are bending at a right angle, forming the shape of the letter „C”. You can sit on them and enjoy the beauty of the surrounding nature!

Los árboles se doblan en ángulo recto, creando la forma de la letra „C”. ¡Uno se puede sentar allí y disfrutar de la belleza de la naturaleza que lo rodea!

img_7858

Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Krzywego Lasu!

Greetings from Crooked Forest!

Envío saludos cordiales del Bosque Torcido!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.